Project Portfolio 4

Projek Loji Rawatan Kumbahan Serantau dan Rangkaian Paip Pembentungan di Papan, Daerah Kinta, Perak. ( Reka & Bina).