PROJEK LOJI RAWATAN KUMBAHAN SERANTAU DAN RANGKAIAN PAIP PEMBETUNGAN DI PAPAN, DAERAH KINTA, IPOH, PERAK – PAKEJ 1: NETWORK
(REKA & BINA)


Jabatan Perkhidmatan Pembetungan, Kementerian Air, Tanah & Saliran